Waarom ontwormen?

voorkom besmetting en resistentie

Gebruik regelmatig een ontwormingsmiddel voor uw paard, en u voorkomt een hoop problemen. Momenteel gebruiken we deze middelen te vaak en op een verkeerde manier. Gevolg: Over enkele jaren hebben we geen werkzame middelen meer. (Resistentie) Dit is het belangrijkste argument (voor de E.U.) om de afgifte van wormmiddelen beter te regelen en spaarzaam met deze producten om te gaan. Ga daarom het overleg aan met uw dierenarts om met minder wormmiddelen uw paard goed te beschermen.

Het is eigenlijk alleen mogelijk om op stal niveau en niet per individueel paard een plan op te stellen. Op deze manier kunnen we langer van de bestaande middelen gebruik maken en door even goed na te denken over het stalmanagement en beweidingsschema kunt u ook nog een hoop kosten besparen.Helaas is er niet één schema dat voor ieder paardenhouder de oplossing is.

Voor iedere manege, fokker, pensionstal of particulier zal een passende oplossing bedacht moeten worden. Deze zal gecontroleerd moeten worden op werkzaamheid en eventueel bijgesteld moeten worden. Verder zal per leeftijdscategorie paarden soms een ander beleid nodig zijn. Dit is ook de meerwaarde welke u van uw dierenarts mag verlangen. Toch zijn er wel een paar algemeen bruikbare richtlijnen te geven.

  • Behandel alle paarden tegelijkertijd, volgens een bedrijfsschema, en niet uw paard alleen. (Dit kan ook kostenbesparend werken).
  • Soms lopen er minder dan 1 paard per hectare te grazen. Ontwormen is dan in veel gevallen, helemaal niet nodig.
  • Verweid de paarden iedere 2-3 weken naar een veilige weide (wat is veilig qua wormeieren?). Hierdoor kunt u veel minder vaak ontwormen
    Iedere dag mest uit het weiland verwijderen heeft als resultaat; minder vaak ontwormen.
  • Gebruik altijd voldoende wormmiddel per paard, schat het gewicht goed in en geef bij twijfel liever iets te veel wormmiddel. Dit voorkomt resistentie. Onder-doseren veroorzaakt resistentie.
  • Gebruik altijd hetzelfde middel (en wissel dus niet om de zoveel maanden) op het gehele bedrijf. Ga pas over naar een wormmiddel uit een andere werkzame groep als dit noodzakelijk is. Dit is uitsluitend aan te tonen na een goed uitgevoerd mestonderzoek.
  • Overleg dit met uw dierenarts.
  • We gaan per bedrijf bijhouden welk middel gebruikt wordt zodat pensionklanten zelf wormmiddelen kunnen ophalen indien gewenst, maar dan wel passend in het ontwormschema van het bedrijf.

U wilt uw paard zo goed mogelijk verzorgen en beschermen tegen ziekten en parasieten. Daar hoort ook een goede wormpreventie bij!