Hoe neem ik een mestmonster?

praktische tips

Vanuit de E.U. is besloten dat de ontwormmiddelen alleen met tussenkomst van de dierenarts verkocht mogen worden. Om verantwoord te ontwormen, is het belangrijk te weten of het paard wormen heeft. Het gebeurt namelijk regelmatig dat er geen wormeieren gevonden worden. Wanneer er geen wormeieren gevonden worden is het advies dan ook om niet te ontwormen.

Voor we een mestonderzoek uitvoeren nemen we met u een vragenlijst door. Deze is bedoeld om van tevoren te weten te komen of de besmettingsdruk hoog of juist erg laag is. Voordat u mest komt brengen is het belangrijk te weten dat dit alleen zin heeft 6, 8 of 12 weken na ontworming (afhankelijk van welk middel er is gebruikt). Dit kan uiteraard ook als het langere tijd geleden is dat het paard is ontwormd. Dit ter voorkoming van een vals-negatieve uitslag.

Hieronder volgt een werkinstructie voor het opvangen van mest om de meest betrouwbare uitslag te verkrijgen:

  • Allereerst is het belangrijk dat de mest vers is. Bijvoorbeeld wanneer u het dier ziet mesten en daar dan direct wat van pakt. Een monster ter grootte van een boterhamzakje is ruim voldoende.
  • Gebruik alleen het bovenste deel en geen mest die de grond heeft geraakt. De mest van de grond kan namelijk ook grondwormen bevatten. Dit zijn vrijlevende larven die erg veel lijken op wormlarven.
  • Als u mest van meerdere paarden brengt kan dat van bijvoorbeeld 5 paarden die bij elkaar op één stuk land staan. Van de mest van deze paarden kunt u dan één mengmonster maken door van alle paarden een gelijk deel mest te pakken en dit bij elkaar te voegen.
  • Wanneer u de mest verzameld heeft maar het nog niet direct langs kunt brengen, kunt u het in de koelkast bewaren. Breng het wel in dezelfde week langs, dit voor de meest betrouwbare uitslag.
  • De mest kunt u dagelijks brengen op de praktijk. Deze wordt dan onderzocht en u krijgt daar nog dezelfde of daaropvolgende dag bericht van.

U wilt uw paard zo goed mogelijk verzorgen en beschermen tegen ziekten en parasieten. Daar hoort ook een goede wormpreventie bij!