FEI paspoort

Laat uw paspoort bij ons intekenen

Om deel te nemen aan internationale wedstrijden onder auspiciën van de FEI moet voor een paard of pony een FEI-paspoort worden aangevraagd. Bij de eerste afgifte gaat het om een FEI-recognition card. Dit wil zeggen dat het bestaande nationale Paardenpaspoort van het paard of de pony uitgegeven door de KNHS, één van de erkende stamboeken of een buitenlandse organisatie wordt voorzien van een FEI- omslag met een aantal voor FEI-wedstrijden bedoelde pagina’s. 

In het paspoort moeten de kentekenen (waaronder aftekeningen, haarwervels/kruinen en zwilwratten) van het paard/de pony worden ingetekend op de wijze die de FEI voorschrijft op de hiervoor bestemde pagina’s. Het intekenen van de kentekenen in het paspoort mag alleen door een FEI-paspoortdierenarts worden gedaan. Op deze extra pagina’s van een FEI-paspoort wordt onder andere iedere wedstrijd geregistreerd waaraan met het paard of de pony wordt deelgenomen en tevens worden de veterinaire keuringen vastgelegd. 

Wanneer heb ik een FEI paspoort nodig? 

Voor elk paard is een FEI paspoort verplicht indien deelgenomen wordt aan een FEI wedstrijd buiten het land van vast verblijf van het paard. Indien het paard vast verblijft in Nederland en er wordt in Nederland deelgenomen aan een wedstrijd die verreden wordt onder auspiciën van de FEI is er voor de volgende categorieën geen FEI paspoort nodig: (Wel dient de schets door een erkende Nederlandse FEI dierenarts ingetekend te zijn (zie mijn KNHS) en voldoen aan de inenting eisen conform het FEI reglement.)

Disciplines

Categorie

Springen

1* & 2* / Y, J, Ch, V, Am - Category B

Dressuur

1* & 2* / Y, J, Ch, P, YH

Eventing

1* & 2*

Mennen

Category B

Endurance

1*

Voltige

1*& 2*

Reining

1* & 2* / Y, J, Ch

Para Equestrian     

CPEDI 1* & 2* and CPEDIM

Wanneer er een buitenlands paspoort is bij een paard of pony, moet door een Nederlandse FEI-paspoortdierenarts worden gecontroleerd of de kentekenen juist zijn ingetekend en zo ja, dan moet dit worden bevestigd middels een stempels en handtekening van de Nederlandse FEI-paspoortdierenarts. 

Verlenging van het FEI-paspoort

Een FEI-recognition card/paspoort is altijd vier jaar geldig. Daarna (of liever net vóór het verlopen van het paspoort) moet verlenging worden aangevraagd. Wanneer het paard of de pony niet langer op internationale wedstrijden wordt uitgebracht is dit natuurlijk niet nodig. 

Vervolgpaspoort/duplicaat

Wanneer de regels in het paspoort ‘volgeschreven’ zijn (bijvoorbeeld de regels waarop de wedstrijden waaraan is deelgenomen en de veterinaire keuringen worden geregistreerd), dan moet een duplicaatpaspoort (vervolgpaspoort) worden aangevraagd. Wanneer een duplicaat of verlenging wordt aangevraagd wordt door de KNHS een geheel nieuw FEI-paspoort gemaakt. Dit geldt ook wanneer het nationale paspoort niet door de KNHS is uitgegeven, maar door één van de stamboeken. Hiervoor wordt een 'blanco' FEI-paspoort naar de aanvrager gestuurd met het verzoek de kentekenen (waaronder aftekeningen, haarwervels/kruinen en zwilwratten) van het paard/de pony in te tekenen op de wijze die de FEI voorschrijft op de hiervoor bestemde pagina. Het intekenen van de kentekenen in het paspoort mag alleen door een FEI paspoortdierenarts worden gedaan. Door de FEI-paspoortdierenarts moeten de kentekenen volgens de FEI-regels worden ingetekend en op de voorgeschreven wijze worden geregistreerd (handtekening en stempel van de dierenarts).

Snelle verwerking

Om aanvragen snel te kunnen verwerken, kun je gebruik maken van het formulier “FEI-documenten”. Met dit formulier kan een FEI-document (recognition card of (duplicaat)paspoort) worden aangevraagd of wijzigingen worden doorgegeven die moeten worden aangepast in een bestaand FEI-paspoort of FEI-recognition card, zoals eigenaarwijzigingen en/of naamswijzigingen. 
Je kunt de gegevens digitaal invoeren (dit komt de leesbaarheid en een snelle verwerking ten goede) en daarna het formulier printen om het vervolgens ondertekend op te sturen naar de KNHS met het nationale of FEI-paspoort dat reeds bij het paard of de pony hoort.

Goed om te weten

Als bij een paard of pony een nationaal paspoort is (van de KNHS of één van de erkende stamboeken) dan moet - voor het formulier met het paspoort kan worden opgestuurd – de kentekenen van het paard/de pony worden ingetekend door een FEI-paspoortdierenarts. Bij een duplicaat geldt dat door de KNHS een leeg paspoort wordt opgestuurd dat dan opnieuw moet worden ingetekend door een FEI-paspoortdierenarts. Daarna kan het document worden afgegeven. 

Spoedbehandeling

Voor een spoedbehandeling of wanneer je bij de KNHS langskomt om een (duplicaat)paspoort aan te vragen wordt een spoedtarief berekend. Wanneer het slechts om een wijziging of verlenging gaat wordt dit tarief niet in rekening gebracht. Zorgt  er  voor dat – wanneer je in Ermelo langskomt voor een FEI-document - de kentekenen van het paard/de pony zijn ingetekend, anders mag het paspoort niet worden afgegeven. 

FEI-Paspoortdierenartsen

Het beheer van de lijst met FEI-paspoortdierenartsen is in handen van de KNHS. Ook de opleiding en bijscholing van deze groep wordt door de KNHS verzorgd. Dit betekent dat alleen dierenartsen die voorkomen op KNHS-lijst bevoegd zijn paspoorten in te tekenen. De gegevens van door de KNHS erkende FEI-paspoortdierenartsen kunnen worden geraadpleegd via ‘Mijn KNHS’.

Bron: www.knhs.nl