Laparoscopisch steriliseren

De laparoscopische ingreep voeren wij al meer dan 10 jaar uit. Deze manier van opereren brengt op een aantal punten een verfijning aan t.o.v. de conventionele/traditionele manier van opereren. Het woord laparoscopie is samengesteld uit laparo = buik en scopie = kijken. Het is een operatietechniek waarbij, via kleine sneetjes van ca. 5 mm, wordt geopereerd. Het wordt daarom ook wel minimaal invasieve chirurgie genoemd. De laparoscopie of kijkoperatie is voor veel (dier-) geneeskundige activiteiten van belang; en leent zich bijzonder goed voor de sterilisatie van honden (teefjes).

De conventionele/traditionele sterilisatie is een, al vele jaren beproefde en veilige operatie, maar we kunnen met deze methode een verfijning aanbrengen. Laparoscopie in de gewone dagelijkse praktijk door een aantal gespecialiseerde dierenartspraktijken in Nederlands uitgevoerd. 

Voordelen

Korte operatietijd: de duur van de operatie is gemiddeld aanzienlijk korter dan bij de 'conventionele' sterilisatie.
Snel herstel: door de korte narcose en de kleine wondjes is de hond weer snel hersteld en 95 % van de dieren eet en drinkt op de dag van de operatie alweer.
Kleine wondjes: er wordt door 2 openingen van 5 mm gewerkt en er hoeft dus niet meer een snede gemaakt worden waar minimaal een hand doorheen kan van gemiddeld 7 tot 10 cm. Kleine wondjes betekent ook minder trekpijnlijkheid, geen kans op wondbreuk en minder kans op wondinfectie.
Geen kap of body: de hond hoeft geen kap op. Kleine wondjes betekend ook minder irritatie van de wondjes, hierdoor is de neiging tot likken aan de wond veel minder.
Beter overzicht in de buik: zoals uit video-opnamen blijkt (zie ook hieronder) is het overzicht in de buik veel beter. Bij de 'conventionele' sterilisatie probeert men door een zo klein mogelijke snede met de hand blind in de buik de eierstok vrij te maken, terwijl met een kijkoperatie de eierstok helemaal vrij in beeld ligt.
Minder kans op nabloeden: door het goede zicht en het overzichtelijk kunnen werken, is de kans op een nabloeding uiterst gering.
Minder kans op infectie: doordat we uitsluitend met steriele instrumenten in de buik komen en handen(met operatiehandschoenen) van de operateur buiten de patiënt blijven. Dit vermindert de infectiekans aanzienlijk.

Nadelen

Voor het huisdier: In vergelijk met de meer traditionele sterilisatie zijn er geen nadelen voor het huisdier.
Techniek: Voor de laparoscopische ingreep wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige technische apparatuur. Helaas kan, heel zelden, tijdens een ingreep een storing van deze apparatuur optreden, We kunnen dan altijd terugvallen op de traditionele methode van sterilisatie.
Voor de dierenarts: De hoge investeringen in apparatuur en scholing staat de aanschaf voor kleinere dierenartspraktijken in de weg. U zult begrijpen dat het tarief voor de sterilisatie iets duurder uitvalt t.o.v. de traditionele sterilisatie.

De foto's in dit artikel zijn foto's van een door middel van laparoscopie uitgevoerde sterilisatie bij een hondenteefje van ca. 20 kilo.