Kat - Schildklierproblemen

Wat is hyperthyreoïdie?
Er is sprake van hyperthyreoïdie als de schildklier van uw kat te snel werkt. In verreweg de meeste gevallen is de oorzaak hiervan een goedaardige vergroting van één of beide schildklieren. Bovendien kan er ook nog op andere plekken in het lichaam schildklierweefsel overactief zijn, bijvoorbeeld in de borstholte.Het gevolg is dat er teveel schildklierhormoon, het zogenaamde T4, wordt aangemaakt. Dit is meetbaar in het bloed.

Het T4 is verantwoordelijk voor de snelheid van de stofwisseling. Bij te veel T4 gaat de stofwisseling te snel. De meest kenmerkende symptomen zijn: heel veel eten en toch vermageren, meer drinken, rusteloosheid, en het opzoeken van koele ligplaatsen (bv. de wasbak). Vaak heeft de kat een snelle hartslag en door deze overbelasting kunnen er hartspierproblemen ontstaan. Uw kat krijgt dan een echt sporthart. Deze verandering is blijvend (ondanks behandeling!) en kan grote problemen geven. Sommige katten vertonen ook diarree en braken. Het betreft meestal oudere katten (vnl. de Europese Korthaar).

Behandelingsmogelijkheden:
Medicamenteus met schildklierremmers.
De T4 productie wordt verminderd, maar de groei van het schildklierweefsel gaat gewoon door, wat een eventuele operatie kan bemoeilijken.
De kosten van de pillen zijn ong. 11-33 euro per maand, afhankelijk van de benodigde dosering. Met name in het begin zal nog wel een paar keer bloed gecontroleerd moeten worden om de juiste dosering te kunnen vinden.

Voordelen:
Makkelijk om tabletten te geven (niet bij alle katten).
Nadelen:
Bijwerkingen, vooral bij langdurig gebruik (braken,leverfunctiestoornissen,beenmergdepressie).
Levenslang nodig.

Chirurgisch verwijderen van het afwijkende schildklierweefsel.
Voor een operatie is het belangrijk om de locatie van het afwijkende schildklierweefsel in kaart te brengen dmv scintigrafie. Dit is een soort scan die bij Universiteit Utrecht, Gent (België) of de ‘Lingehoeve” te Lienden uitgevoerd kan worden.
Zonder scintigrafie kan wel geopereerd worden, maar weet men niet of er ook nog ergens anders weefsel actief is en dus blijft. Als de schildklier beiderzijds vergroot blijkt te zijn en verwijderd wordt, is er een risico dat ook de bijschildklieren verwijderd worden. De bijschildklieren liggen namelijk vaak in of vlak tegen het schildklierweefsel verstopt en zijn dan niet van elkaar te scheiden. Als de bijschildklieren ook mee verwijderd worden dan zal de kat een te laag calciumgehalte in het bloed krijgen. Dus dan zal het calcium gecontroleerd moeten worden en misschien levenslang medicatie nodig hebben.

Voordelen:
Eenmalige behandeling zou voldoende kunnen zijn.
Redelijk “goedkoop”, indien bovenstaande complicaties niet optreden. Een prijsindicatie: Een scintigrafie kost ongeveer 250 euro, de operatie zelf rond de 200 euro. Deze prijzen zijn een indicatie, indien u overweegt om voor deze methode te kiezen kunt u bij ons de contactgegevens van de klinieken opvragen, dan kunt u zelf de actuele prijs opvragen.
Indien u voor deze methode kiest zullen wij u de contactgegevens van de klinieken geven zodat u zelf verdere informatie kunt inwinnen.
Nadelen:
Anesthesierisico, vooral als hartspier al is aangetast. Zonder scintigrafie is er kans dat men weefsel mist en de kat dus hyperthyreoot blijft. Bij beiderzijdse verwijdering zal T4 aangevuld moeten worden met medicijnen levenslang ( deze hebben geen bijwerkingen, in tegenstelling tot de schildklierremmers).Bij beiderzijdse verwijdering het risico van hypoparathyreoïdie, met een te laag calcium in het bloed.Na eenzijdige verwijdering
ziet men bij 70% van de katten op den duur hyperthyreoïdie van de andere kant.

Behandeling met Jodium-131.
1 van de bouwstenen van T4 is jodium. Radioactief gemaakt jodium dat met een injectie toegediend wordt zal naar al het actieve schildklierweefsel gaan en vervolgens actieve afwijkende schildkliercellen (waar dan ook) vernietigen. Aan de hand van de scintigrafiescan (zie hoger) wordt bepaald hoe veel schildklierweefsel er te veel is, en hoe veel er dus vernietigd moet worden om een normale schildklierfunctie over te houden. Deze behandeling kan alleen op ‘de Lingehoeve’ te Lienden of bij de Universiteit in Gent (België). De kat zal minimaal 7 dagen in de speciale kliniekruimte moeten blijven om het jodium weer uit te scheiden.

Voordelen:
Zeer effectief, al en alleen het afwijkende schildklierweefsel wordt vernietigd.
Geen anesthesie nodig.
Geen kans op hypocalcemie.
Eenmalige behandeling voldoende.
Nadelen:
Prijs: Het deze behandeling is vrij duur. Prijsindicatie: rond de 800 euro. Indien overweegt voor deze behandelmethode te kiezen zullen wij u de contactgegevens van de klinieken geven, zodat u zelf verdere informatie kunt inwinnen.
Uw kat moet opgenomen worden voor ongeveer 1 week.
Soms kan hypothyreoïdie het gevolg zijn.

Het is dus afhankelijk van de situatie wat de beste oplossing voor uw kat zal zijn. U zult mee moeten laten wegen: de leeftijd van de kat, de financiën, enerzijds of beiderzijdse vergroting (soms voelbaar), andere medische problemen van de kat (nierproblemen, of hartproblemen welke dus nooit meer verdwijnen!), of de kat makkelijk pillen inneemt.